A Digitális Középiskola hallgatói a felsőoktatáshoz hasonló rendben dolgoznak majd: 15 hét szorgalmi időszakot (konzultációk, egyéni felkészülés az interneten) egy három hetes vizsgaidőszak követi. A vizsgaidőszakban kell számot adni arról, hogy sikerült-e a félév során elvárt fejlődést teljesíteni.
A rendszer azonban rugalmas: egyéni haladási ütem alakítható ki, és egy tanév alatt elvileg akár 2 tanévnyi tananyagból is be lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos 4 éves képzés lerövidíthető, és az érettségi vizsgákat is lehet (előrehozott érettségi formájában) több ütemben teljesíteni.

Évente évfolyamonként kb. 500 tanórát kell teljesíteni összesen, ennek kb. 35%-a jelenléti óra, melyet heti egy nap, a délutáni órákban fognak kollégáink megtartani a gimnázium épületében. Egy délután 5-6 konzultációs órával kell számolni.
Az órák fennmaradó részét (kb. 65%-át) minden tanuló egy interneten elérhető elektronikus portálon (honlapon) kell teljesíteni. A portálon az érettségire felkészítő tankönyvek digitális, elektronikus változatát találják a leendő hallgatók, ami nem beszkennelt, vagy lefényképezett tankönyv oldalakat jelent. A tankönyveket a Nemzeti Tankönyvkiadó átdolgoztatta, és a teljesítendő tananyagrészek számos feladatból állnak. Egy-egy elolvasott vagy meghallgatott szöveghez képek, esetleg videók is kapcsolódnak, majd a megértést ellenőrző interaktív feladatokat kell megoldani.

Nem kommentálható.