Kedves Hallgatók!

Az ELSŐ Földrajz különbözeti vizsga felkészítő 2013. január 26-án, szombaton 9.30-13.00 között kerül megtartásra az I. emeleti Földrajz előadóban.

Kérjük a résztvevőket, hogy a befizetésről szóló nyugtát hozzák magukkal.

Kedves Hallgatók!

A 12. évfolyamosok érettségi vizsgára történő jelentkezése 2013. február 4-től február 25-ig személyesen, az OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL történik

Kérjük, érdeklődjenek osztályfőnöküknél vagy az iskolatitkárságon!

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, érettségi vizsgát javítani, vagy más tárgyból érettségi vizsgát tenni kívánóknak intézményünkben lehetősége van jelentkezni 2013. február 11. és 2013. február 28. között a Felnőttoktatási tagozat iskolatitkárságán hétfőtől csütörtökig 14-18h között.

Vizsgadíjakra vonatkozó információk a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatók számára:

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A vizsgadíj összege:

  • Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Intézményünkben történő jelentkezés esetén (a fennálló változások miatt) csekken lehet a vizsgadíjat befizetni! Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban 15.000 Ft).
  • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ban 25.000 Ft). Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

További információ az Oktatási Hivatal közleményében: Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről

Tisztelt Hallgatók!

Kedves Egykori Diákjaink!

Ahhoz, hogy gimnáziumunk – diákjaink érdekében – folytatni tudja eredményes szakmai munkáját, most minden támogatásra szükségünk van. Ezért kérjük, hogy egyrészt adójuk 1 százalékának felajánlásával, másrészt egyéb módokon is támogassák a Leövey Gimnáziumért Alapítványt, melynek adószáma: 18037724-1-43, számlaszáma: 11709002-20073792!

Támogatásukat kérjük és köszönjük!

Kedves Hallgatók!

Elnézést kérünk mindazoktól, akik hibát észleltek, és nem tudtak belépni az ITAK rendszerbe 2013. 01.21. este és 01.22. délelőtt között.

A hibát valószínűleg a tegnap esti intézményi áramszünet okozhatta.

Köszönjük megértésüket!

Kedves Hallgatók!

A márciusi különbözeti vizsgákra honlapunkról letölthetők a földrajz és angol nyelv tematikák.

Digitális középiskolai hallgatóinkat angol nyelvből (9., 10. évfolyam) Gruber Mihály tanár úr vizsgáztatja, a 9. és 10. évfolyam tematikája innen letölthető.

Estis és digitális hallgatókat földrajzból Gerséné Varga Ildikó tanárnő vizsgáztatja, a 9. és 10. évfolyam tematikája innen letölthető.

Felmerülő kérdéseiket a vizsgáztató tanárok e-mailben várják, az e-mail címek a titkárságról kérhetők!

Angol nyelvből különbözeti vizsga felkészítőt Gruber Mihály tanár úr tart, a második felkészítő december 19-én lesz.

Földrajzból különbözeti vizsga felkészítőt Gerséné Varga Ildikó tart, a felkészítő január 26-án kezdődik.

Kedves Hallgatók!

A munkakereséssel, önéletrajzírással, külföldi munkavállalási lehetőséggel kapcsolatos, január 8-án megtartott Pályaorientációs foglalkozás prezentációja elérhető honlapunk Letöltések menüpontjából, és innen.