Kedves Hallgatók!

Angolból és földrajzból különbözeti vizsgázók számára 15 órás vizsgafelkészítő kurzust indítunk.

Angol nyelvből 5 szombati alkalommal 9.30-tól 11.30-ig,

földrajzból 3 szombati alkalommal 9.30-tól 13.00-ig.

A felkészítő összköltsége tantárgyanként 2500 Ft, melyet december 6-ig az iskolatitkárságon lehet befizetni.

A részletek megtalálhatók a faliújságon, és letölthetők innen.

Jelentkezési lap angol különbözeti vizsgafelkészítőre.

Jelentkezési lap földrajz különbözeti vizsgafelkészítőre.

Kedves Hallgatók!

Intézményünkben az Őszi szünet október 28-tól november 4-ig tart.

Az Őszi szünet alatt az ügyintézés szünetel.

Első konzultációs nap: november 8., csütörtök.

Kedves Hallgatók!

A 2012/2013-as tanév különbözeti vizsgáira márciusban kerül sor, a következők szerint:

ANGOL írásbeli vizsga: 2013. MÁRCIUS 12. (kedd) 15 óra

VAGY: 2013. MÁRCIUS 19. (kedd) 15 óra

VAGY: 2013. MÁRCIUS 26. (kedd) 15 óra

ANGOL szóbeli vizsga: 2013. MÁRCIUS 28. (csütörtök) 15 órától

(VAGY – KÜLÖN KÉRÉSRE –, márc. 12-ei, 19-ei írásbeli esetén: MÁRCIUS 21., csütörtök 15 órától)

FÖLDRAJZ írásbeli vizsga: 2013. MÁRCIUS 19. (kedd) 16 óra

VAGY: 2013. MÁRCIUS 26. (kedd) 16 óra

EGYÉB TÁRGYAK (KÉMIA, FIZIKA, BIOLÓGIA)

írásbeli vizsga: 2013. MÁRCIUS 19. VAGY 26. (kedd) 17 ÓRA

Az írásbeli vizsgák időtartama – évfolyamonként – 45 perc!

Földrajz, kémia, fizika, biológia SIKERTELEN VIZSGA ESETÉN SZÓBELI JAVÍTÓVIZSGA:

2013. MÁRCIUS 28. (csütörtök) 15 órától

11.E osztályban a különbözeti vizsga a DECEMBERI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ALKALMÁVAL lesz!
Felhívjuk a különbözeti vizsgázó hallgatók figyelmét, hogy a vizsgára jelentkezési lapot kell kitölteni, mely kérhető az osztályfőnöktől, az iskolatitkárságról (h-cs: 14-18h között), vagy letölthető innen.

A kitöltött jelentkezési lapok leadhatók az osztályfőnököknek, vagy az iskolatitkárságra (h-cs: 14-18h között).

A jelentkezés határideje: 2012. november 15. (csütörtök).

Földrajzból és angol nyelvből különbözeti vizsga felkészítőt indítunk szombatonként, ennek részleteit hamarosan közzétesszük!

Kedves Hallgatók!

A Felnőttoktatási Tagozaton tanítók fogadóórájának időpontja a Letöltések menüpontból, valamint innen is elérhető.

Az elmúlt hónapokban alapvetően megváltozott a diákigozolványok igénylésének folyamata. Az alapvető lépések:

  1. Egy okmányiroda felkeresése fényképezkedés, adatfelvétel céljából. (Személyi igazolvány / születési anyakönyvi kivonat / útlevél kell!) A tudnivalók
  2. Az ott kapott adatlapot (a NEK-azonosítóval), és 1400 Ft-ot be kell hozni a Felnőttoktatási tagozat Titkárságára.
  3. Ezek után titkárságunk meg tudja igényenli a diákigazolványt.

A diákigazolványt az Oktatási Hivatal az okmányirodán megadott lakcímre küldi ki, körülbelül 2 hónap (!) múlva, ezért erre az időszakra ideiglenes diákigazolvány a Titkárságon kérhetető.