Lezajlottak a félévi osztályozóvizsgák.

Második félév első konzultációs napja: 2011. január 27.
Utolsó konzultációs alkalom: 2011. május 12.

Tavaszi szünet miatt kieső konzultáció: 2011. április 21.

Év végi írásbeli és szóbeli osztályozóvizsgák: 2011. május 16-június 20 között.

Órarend: az ITAK-ban megtekinthetőek a mappákban.

A határidő (február 15.) közeledtével érdemes áttekinteni, hogyan kell/lehet az érettségi vizsgára jelentkezni. Alapvetően három esetet kell megkülönböztetnünk:

  1. végzős diákjaink az ún. rendes érettségi vizsgára jelentkeznek,
  2. alsóbb éves tanulóink ún. előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek,
  3. korábban végzett diákjaink ún. kiegészítő, ismétlő, vagy javító érettségi vizsgákra jelentkezhetnek.

Az előrehozott érettségi vizsga letételének szándékát legkésőbb 2011. január 28-ig kell jelezni a letölthető Szándéknyilatkozat kitöltésével és a titkárságon történő leadásával.

További információ és letöltés az alábbi linken: Információ